Op 21 november 1998 troffen vier vriendinnen elkaar bij een verjaardag van een gezamenlijke vriend. Het was erg gezellig en laat in de avond bracht één van hen een oude droom ter sprake: het oprichten van een smartlappenkoor in Winsum. De andere drie waren meteen enthousiast en er werd afgesproken om op 12 januari 1999 ’s avonds bij elkaar te komen om te bekijken of het plan levensvatbaar was. Nadat vastgesteld was dat er in de directe omgeving geen smartlappenkoor was, werd die avond in januari besloten om de plannen verder uit te werken.

Om leden te werven werd er een artikel in de “Ommelander” geplaatst met telefoonnummers waar men zich kon aanmelden. Het aantal reacties was overweldigend: maar liefst 60 mensen meldden zich aan. Dat betekende dat de repetities niet in een huiskamer konden plaatsvinden zoals aanvankelijk gedacht werd, maar dat er gezocht moest worden naar een geschikte oefenlocatie. Dat werd de bovenzaal van “de Gouden Karper”.

Nu moest het muzikale gedeelte vorm krijgen. Op zoek dus naar een dirigent en naar muzikanten. Twee van de vier initiatiefnemers bezochten een uitvoering van een smartlappenkoor in Drenthe. Daar troffen zij een dirigent die bereid was om het nieuwe koor in Winsum te begeleiden. In het volste vertrouwen dat ook de muzikanten gevonden zouden worden, werd half februari in de bovenzaal van de “Gouden Karper” een informatieavond belegd.

De vier vriendinnen presenteerden zichzelf als bestuur van het koor dat inmiddels een naam had: Biggel mee. Gesproken werd over de contributie, over hoe vaak en waar gerepeteerd zou worden, namelijk eens per week van 20.00 uur tot 22.00 uur in “de Gouden Karper”. En de dirigent gaf uitleg over zijn rol in het geheel. Hij wilde de uitdaging om van deze groep mensen een koor te maken, aangaan en hij verwachtte dat dit zonder meer zou lukken.

Op 3 maart 1999 vond de eerste repetitie plaats, met dirigent en….met twee muzikanten.

De verwachting van de dirigent is uitgekomen. Sinds maart 1999 repeteert Biggel mee iedere week met veel plezier. Niet meer in de Gouden Karper maar in “De Hoogte”. En ook na de repetitie is het in “De Hoogte” erg gezellig, vaak tot in de kleine uurtjes.

Regelmatig vinden er optredens in de regio plaats.

Inmiddels vierde Biggel mee het vijftienjarig bestaan met een jubileumconcert in november 2014. In een uitverkocht zalencentrum de Hoogte werd dit een spetterend optreden.

Nu, ANNO 2016: Biggel mee zingt inmiddels de nieuwste liedjes 4-stemmig en alles uit het hoofd.

Biggel mee is een gezellig koor met ongeveer 50 enthousiaste zangers en zangeressen. We zingen liedjes van Andre Hazes, De Dijk, Jan Smit, Boudewijn de Groot, Guus Meeuwis, en natuurlijk van de bekende Groninger zanger Ede Staal.

Het publiek kan altijd meezingen en meebiggelen. Hetzij in het Hollands, hetzij in ons Gronings dialect.

Onder leiding van onze dirigent, tevens de pianist, studeren we Nederlandstalige nummers in. Van  smartlappen tot luisterliedjes en liefdesliedjes.
Graag treden we bij en voor u op; we staan garant voor een onvergetelijke middag of avond. Maak vrijblijvend een afspraak, zie contact