U was gewend om op onze website vrolijke en feestelijke informatie te vinden…maar helaas hebben we nu heel verdrietig bericht dat we met pijn in ons hart delen…

Levensliedkoor Biggel mee is op 29-09-2022 opgeheven.

Door de twee jaar durende Covid maatregelen zijn er in het ledenaantal, maar zeker ook de andere faciliteiten veel veranderingen ontstaan.
Alles overziend heeft het voltallige koor er in een buitengewone ledenvergadering unaniem voor gekozen om het koor op te heffen.

Dat daarbij wel even werd “gebiggeld” zal niemand verbazen.

We willen op deze plek iedereen die het koor een warm hart toedroeg heel erg bedanken voor alle steun en aandacht.

Alle goeds gewenst, en wie weet….tot ziens!

Bestuur, muzikale begeleiders en leden van levensliedkoor Biggel mee