Contactinformatie

Bestuur
Secretaris Bestuur Biggel mee:
Jan Dijkema
Middelstumerweg 19
9959 TC Onderdendam
e-mailadres: jandee@hetnet.nl

Boekingen
Contactpersoon boekingen:
Henny Schuiling
telefoon: 0595-444447
e-mailadres: henny@blueloeksmarine.nl

Administratieve zaken
Kamer van Koophandel: 02067532
Bankrekening: NL49INGB0008 1989 36