Contactinformatie

Bestuur
Secretaris Bestuur Biggel mee:
Jan Dijkema
Middelstumerweg 19
9959 TC Onderdendam
e-mailadres: jandee@hetnet.nl

Boekingen
Contactpersonen boekingen:
Gaatske de Noord
telefoon: 0595-439433
e-mailadres: gaatskedenoord@hotmail.com

Henny Schuiling
telefoon: 0595-444447

e-mailadres: henny@blueloeksmarine.nl

Administratieve zaken
Kamer van Koophandel: 02067532
Bankrekening: NL49INGB0008 1989 36